Servicevoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienst GotCashBack.com.

Ingangsdatum: 5 juni 2020

Door de Service te gebruiken, stemt u ermee in te voldoen aan en wettelijk gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zoals gepresenteerd aan u, de gebruiker, zonder enige wijzigingen. Deze voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de service en vormen een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en GotCashBack.com. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Service. Uw overeenkomst met ons met betrekking tot de naleving van deze voorwaarden wordt onmiddellijk van kracht bij aanvang van uw gebruik van de service.

auteursrechten

De pagina-inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie en andere zaken met betrekking tot de Service worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van dergelijke zaken of enig deel van de Service is ten strengste verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op inhoud, documenten of andere materialen die via de Service worden bekeken. Het plaatsen van informatie of materialen op de Service vormt geen verklaring van afstand van enig recht op dergelijke informatie en materialen.

Beperkte licentie en toegestaan gebruik

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie (a) voor toegang tot en gebruik van de Service strikt in overeenstemming met deze Overeenkomst; (b) om de Dienst uitsluitend te gebruiken voor interne, persoonlijke, niet-commerciële doeleinden; en (c) om discrete informatie van de Service uitsluitend af te drukken voor interne, persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat u alle copyright- en andere beleidsregels die daarin zijn opgenomen, handhaaft. Geen enkele afdruk of elektronische versie van enig deel van de Service of de inhoud ervan mag door u worden gebruikt in welke rechtszaak of arbitrage dan ook, onder welke omstandigheden dan ook.

Beperkingen en verboden op gebruik

Uw licentie voor toegang tot en gebruik van de Service en alle informatie, materialen of documenten (gezamenlijk gedefinieerd als "Inhoud en materialen") daarin zijn onderworpen aan de volgende beperkingen en gebruiksverboden: U mag de Service of enig materiaal verkregen van de Service niet gebruiken Service voor het ontwikkelen, of als onderdeel van, van elk informatie-, opslag- en opvraagsysteem, database, informatiebank of vergelijkbare bron (in alle media die nu bestaan of in de toekomst zullen worden ontwikkeld), die wordt aangeboden voor commerciële distributie van welke aard dan ook, inclusief door verkoop , licentie, lease, verhuur, abonnement of enig ander commercieel distributiemechanisme.

Nauwkeurigheid van informatie

Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige informatie te verstrekken, erkent u dat de juistheid van de verstrekte informatie niet gegarandeerd is en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Wachtwoord en beveiliging

Als geregistreerde gebruiker van de Dienst kunt u een gebruikersnaam en een of meer wachtwoorden ontvangen of instellen. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw wachtwoord(en) en Account. U begrijpt en stemt ermee in dat u individueel en volledig verantwoordelijk bent voor alle acties en berichten die vanuit uw account worden geplaatst. Accounts die u aanmaakt, zijn niet overdraagbaar. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw Account.